banner
teamMember

Margus Sarmet

MSc; MA; MBA
Riiklikult tunnustatud ekspert / juhatuse liige / partner    

 

E-mail: margus@acto.ee    Telefon: 55 672 027

  • Volitatud ehitusinsener, tase 8
  • Energiaaudiitor, tase 6
  • Riiklikult tunnustatud ekspert
  • Hoonete ehitus TTK, 2002
  • Ehitustehnika TTÜ, 2007, tehnikateaduste (teadus)magister
  • Organisatsioonikäitumine TLÜ, 2012, sotsiaalteaduste magister
  • Strateegiline juhtimine TÜ, 2014, ärijuhtimise magister

Margus alustas oma ehitajateed juba 13-aastaselt ehitusobjektidel abitöölisena ja on kasvanud läbi Tallinna Ehituskooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ehituserialade ning pideva inseneripraktika juhtivaks ehitusala eksperdiks, nõustades ja konsulteerides ning andes eksperthinnanguid. Lisaks ehitusalastele kompetentsidele on Margusel kraad ka nii TLÜ  psühholoogiainstituudist kui TÜ majandusteaduskonnast. Margus on kogu elu tegelenud ehitusvaldkonna paremaks ja efektiivsemaks muutmisega, keskendudes eelkõige organisatsiooni ja protsesside parendamisele, sest seal peitubki suurim säästupotentsiaal. 
Margus on töötanud ACTO Consult OÜ tegevjuhina, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis ehitusvaldkonna osakonnajuhatajana ja vedanud osakonnajuhatajana Riigi Kinnisvara AS-is teaduspõhisust ja innovatsiooni. Viimasel ajal keskendub Margus eelkõige ekspertuuringutele ja nõustamisele, mis tänu tema suurele kogemusele ja laiale silmaringile suurepäraselt välja kukub. Margus tegutseb ka vabakutselise koolitajana ja õpetab külalislektorina noori insenere. Margus usub jätkuvalt, et ehitussektorit saab ja tuleb muuta paremaks, efektiivsemaks ja teadmisepõhisemaks. 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590