banner

EkspertiisEhitise ekspertiis on kohtuekspertiisiseaduse alusel koostatav riiklikult tunnustatud eksperdi koostatav arvamus, mis tugineb uuringute tulemustele, eksperdi pädevusele ja mida menetlev osapool nagu Politsei, Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, kohalik omavalitsus või kohus kasutab tõendina menetluses. Ehitise ekspertiisi on pädev läbi viima riiklikult tunnustatud ekspert, ekspertiis viiakse läbi erapooletuse põhimõttel, vaatamata sellele, kes selle teenuse eest maksab. Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Ehitise ekspertiiside kohta vaata lähemalt www.kohtuekspert.ee kodulehelt. 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590