banner

Insenerlik projekteerimineInsenerlik projekteerimine hõlmab endas arhitekti loodud hoone visiooni tehnilist lahendamist, et ehitis talle ettenähtud omadusi kannaks ja selles aastateks kasutajale tulu tõuseks. Siia alla kuuluvad tarindite ehk ehituskonstruktsioonide projekteerimine, hoone energiatõhususe kavandamine, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamine, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine, elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemi loomine, hoonet ümbritsevate teede ja platside kavandamine, millele võib liituda veel palju spetsiifilisi erisüsteeme. Ehitusinseneri erialade spetsiifika on lai ja tänapäeva süsteemid on keerukad, seega saab ja peab iga valdkonnaga tegelema just sellele spetsialiseerinud insener. Samuti tuleb tagada süsteemide omavaheline tõhus koostöö, et need omavahel vastu ei töötaks ja üksteisega arvestaksid. Kuigi insenersüsteemid on tavaliselt kasutaja jaoks osavalt peidetud, moodustavad need süsteemid vägagi olulise osa ehitise maksumusest, annavad endast koheselt märku, kui miski päris hästi ei tööta ja võivad pikemas perspektiivis kokku hoida või põhjustada kasutusea jooksul väga märkimisväärseid kulusid. Seega on pädevad insenerosade ehitusprojektid hädavajalik eeldus ehitise aastakümneid kestvaks ökonoomseks ja rahuldust pakkuvaks kasutamiseks. Asjakohane ja oskuslik väljaehitamine ja seadistamine saab toimuda vaid kitsama eriala inseneri juhendamisel. 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590