banner

LammutusprojektLammutusprojekti eesmärgiks on tagada lammutustööde ohutus (tehnoloogiline järjekord, toestuse vajaduse äranäitamine, tööde organiseerimise projekt), lammutusjäätmete võimalik taaskasutamine ja keskkonda säästev ladustamine. Ettenägeliku ja õigesti koostatud lammutusprojekti najal on võimalik hoida hilisemas ehitustegevuses kokku olulisi ressursse taaskasutatavate materjalide ja konstruktsiooniosade arvelt, säästes nii finantseerija raha kui ka meie kõigi elukeskkonda.

Lammutamine on üks ohtlikumad ehitustöid, kuna tihti puuduvad täpsed andmed ehitise kohta ning ehitised on projekteeritud eelkõige nende ehitamist, mitte lammutamist silmas pidades.

Nii nagu ilma ehitusloata ehitamine, on ka ehitusloata lammutamine halduskorras karistatav. Lammutusprojekt tagab tellijale ohutu ja soodsa ning seadusi järgiva tulemuse ja hoiab ära ebameeldivused ja täiendavad riskid. 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590