banner

Omanikujärelevalve


Omanikujärelevalve on kohustuslik ja asjatundlik tellija huve kaitsev kontroll ehitustegevuse üle, mille eesmärgiks on tagada ohutu ja kõrge kvaliteediga ehitise ehitamine. Omanikujärelevalve insener jälgib süstemaatiliselt tervet ehitusprotsessi, osaleb ehitustegevuse dokumenteerimisel, kaetud tööde ülevaatamisel ja ehituse vastuvõtmisel. Omanikujärelevalve insener kaitseb ehitusprotsessis tellija huve, seda nii ehituse kvaliteedi kui võimalike täiendavate kulude seisukohast. Tellijal kui mitte ehitusala asjatundjal on alati võimalus omanikujärelevalve insenerilt erapooletut nõu ja arvamust küsida ning leida seeläbi endale optimaalne ja sobivaim tehniline lahendus. Omanikujärelevalve insener on omaniku professionaalne esiandja ja tellija esmane nõuandja ehitusplatsil.

Omanikujärelevalve ei ole ehituse tellijale mitte tüütu ja kulukas lisakohustus, vaid esmane asjatundlik abimees ning nõuandja, kellele ehituseprotsessis toetuda. Seega on kindlasti mõistlik valida omanikujärelevalvet teostama osapool, kes soovib ja suudab nii tellija kui ehitajaga koostööd teha ning mõistab, et ehitustegevuse eesmärgiks on tellija vajadusi rahuldava kvaliteetse, õigeaegse ja eelarve piirides püsiva ehitise valmimine.

 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590