banner

ProjektijuhtimineProjekt on eesmärgile suunatud tegevuste kogum ja projektijuht pädev spetsialist, kes tagab, et definitsioonis nimetatud eesmärk saavutatakse. Projektijuht on vaidlematult projekti õnnestumise seisukohast üks olulisemaid võtmeisikuid, kelle erialased pädevused ja isikuomadused on projekti õnnestumisel määrava tähtsusega. Paraku on tõde ka see, et klassikaline projektijuhtimine ei ole ehitusvaldkonnas ennast aastakümnete jooksul õigustanud ja juba üksnes projekti alguses määratud tähtaja ja maksumuse piires püsimine on saavutus omaette. Seetõttu on kaasajal võetud kasutusele IPT ehk integreeritud projektiteostuse mudel, mille oskuslikul kasutamisel ei jõuta ehitist ainult tähtaegselt ja eelarves püsides valmis, vaid suudetakse saavutada ehitusperioodi jooksul ka kokkuhoid nii ajas kui rahas ning indutseerida innovaatilisi, ehitise väärtust tõstvaid lahendusi. IPT projekti puhul töötavad kõik ehitamisega seotud osapooled ühtse meeskonnana ühise eesmärgi nimel, saavutades nii palju enam kui igaüks „oma rida ajades“. IPT on uuenduslik, kuid äärmiselt efektiivne projektijuhtimise meetod, juhul kui vanadest harjumistest suudetakse lahti lasta! IPT on lahendus juhul, kui soovid lõpetada oma ehitusprojekti enne tähtaega, eesmärkmaksumuse piires ja nautida valminud ehitise hüvesid muretult aastakümneid. Miks mitte?

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590