HEIKO TAMMEPÄRG

HEIKO TAMMEPÄRG
Projektiinsener

Telefon: 5022002

Heiko on hingelt ehitaja! Tallinna Ehituskoolist saadud üldehitaja oskustega ja tunnistusega tegutses ta kümmekond aastat igapäevaselt platsil, kuni tundis, et see hakkab tema jaoks ammenduma ja tuleks omandada lisakompetentse. Väga tugevale platsitöö kogemusele lisandunud inseneriharidus on Heikost teinud tõeliselt tugeva praktiku, kellel on olemas vastus igale küsimusele. Heiko lahendused ja ideed on alati kantud praktilisest ja teostatavuse võtmest ning seisvad kindlalt „kahe jalaga maas“. Kuigi Heiko on esmapilgul tagasihoidlik, on tema teadmistepagas lai ja mitmekesine ning selles leidub alati lahendus laualolevale situatsioonile. Heiko praktiline meel ja sirgjoonelisus on teinust temast hinnatud inseneri ja hea diskussioonikaaslase nii oma meeskonnakaaslastele kui ka klientidele.