Ehitusprojekti ekspertiis

Ehitusprojekti ekspertiisi eesmärgiks on anda erapooletu hinnang, kas ehitusprojekt vastab nõuetele, leida ennetavalt üles projektis olevad (näpu)vead ning veenduda projekti järgi ehitatava ehitise ohutuses, andes sellega ühiskonnale kindlustunne. Ehitusprojekti ekspertiisi käigus on võimalik suhteliselt väikse vaevaga leida ehitusprojektis vigu, mille hilisem korrektuur valmis ehitatud ehitises või ehitamise käigus võib olla väga kallis või lausa võimatu. Samas projekteerimise faasis on leitud projektivigade kõrvaldamine lihtne ja odav.

Ehitusprojekti ekspertiisi tehes peame silmas järgnevat:

  • kas ehitusprojekt vastab planeeringutele ja projekteerimistingimustele
  • kas projekt on kooskõlas kehtivate õigusaktide ja standarditega
  • kas projekt vastab tellija lähteülesandele
  • kas lahendused ja süsteemid on funktsionaalsed ning täidavad neile seatud ülesannet parimal võimalikul viisil
  • kas tehnilised lahendused on mõistlikud, otstarbekad ja optimaalseimad nii väljaehitamise kui käitamise seisukohast

Telli ehitusprojekti ekspertiis oma ala asjatundjatelt ning hoiad sellega kõvasti kokku aega, raha ja närvirakke nii hoone ehitamise perioodil kui ka kogu kasutusea vältel.

Võta ühendust!