LAMMUTUSPROJEKT

Linnakeskkonnas algab uue hoone ehitamine sageli vana lammutamisest, seega on sul vaja krunt efektiivselt ja turvaliselt puhtaks saada. Sind aitab lammutusprojekt – ehitise likvideerimine on samavõrd vastutusrikas ja oluline tegevus kui uue hoone kavandamine ja ehitamine. Ka ehitise osalist või täielikku lammutamist loetakse ehitamiseks ja sellele laienevad ehitamisega samasugused nõuded. Ehitise lammutamiseks ei piisa vaid lammutusloast (ehitusloast), lahendada tuleb kõik see, millega ehitis eelnevate aastakümnete jooksul kokku on „kasvanud“, olgu selleks siis tehnovõrgud, liikluskorraldus, tänavavalgustus või haljastus.

Lammutamine on ohtlik, tööõnnetuste rohke ja tihtipeale ettearvamatu ehitustöö. See nõuab asjatundlikku projekti ja pädevat tööde juhtimist. Sageli puuduvad lammutatava hoone kohta ka täpsed andmed, mis võib lammutustöösse veelgi enam ootamatusi tuua.

Lammutusprojektis antakse muuhulgas vastus küsimustele:

  • Kuidas kindlustada platsilviibijate ohutus?
  • Milline on lammutustööde ohutu tehnoloogiline järjekord?
  • Kas on vaja toestust ning millist ja millal?
  • Kuidas platsil töid ja transporti organiseerida?
  • Kuhu panna jäätmed ning kuidas säästa keskkonda?
  • Kuidas tegutseda nii, et olemasolevad kommunikatsioonid nagu liikluskorraldus, elektri-, sooja- ja veevarustus, sidevõrgud, tänavavalgustus, kanalisatsioonivõrk jms jääks naabrite tarvis töökorda?
  • Kuidas olla kindel, et me ei hävita kultuuriväärtusi või looduskaitse objekte ning kuidas säilitada haljastus ja kõrvalasuvad ehitised?

Lammutus ei pea olema pelgalt kulu. Mõnikord saab lammutusjäätmeid edukalt ehituses taaskasutada – nii võid kokku hoida märkimisväärse rahasumma ja säästa loodust.

Nagu ilma ehitusloata ehitamine, on ka ehitusloata lammutamine halduskorras karistatav. Lammutusprojekt tagab sulle soovitud tulemuse ja kindlustab ohutuse. See osutub kokkuvõttes soodsamaks, sest hoiab ära riskid ja ebameeldivused.

Võta ühendust!