OMANIKUJÄRELEVALVE

Omaniku ja tellijana teed nutikalt, kui valid omanikujärelevalvet tegema tõelise professionaali, kellel on ametialane pädevus ning kes soovib ja suudab kõigi osapooltega koostööd teha. Lõpuks töötavad ju kõik ühe ja sama eesmärgi nimel – et kvaliteetne ehitis valmiks tähtajaks ning ehitus jääks eelarve piiridesse.

Omanikujärelevalve inseneri ülesanne on olla tellijale asjatundlik abimees, kellele tellija saab ehitusprotsessis toetuda. Veel enamgi – omanikujärelevalve tegija on tellija parim sõber ja nõuandja kogu ehitamise perioodi jooksul ja veel parem, kui juba projekteerimise ajal. Omanikujärelevalve peab aitama kaasa ehitusprojekti ja ehitise eesmärgipärasele ja kvaliteetsele valmimisele, mitte seda takistama. Samaaegselt peaksid omanikujärelevalve tegija „filtrisse“ kinni jääma võimalikud projekteerija ja ehitaja tehtud näpuvead. Meie töömeetodite kohaselt ei tähenda see mitte tüütut ja kulukast lisakohustust, vaid sisulist tuge tellijale ja head nõuandjat.

Omanikujärelevalve insener:

  • jälgib süstemaatiliselt tervet ehitusprotsessi ja võrdleb kavandatut tegelikkusega
  • jälgib ehitusplatsil ehitusprojekti järgimist, erinevate nõuete täitmist ja ehitusprotsessi ohutust
  • osaleb ehitustegevuse dokumenteerimisel ja akteerimisel
  • osaleb kaetud tööde ülevaatamisel
  • osaleb ehituse vastuvõtmisel ja kasutusloa taotlemisel

Omanikujärelevalve esindab ehitusprotsessis omanikku ja kaitseb tellija huve, seda nii ehituse kvaliteedi kui võimalike täiendavate kulude osas. Tellijana saad meie spetsialistilt alati erapooletut nõu ja arvamust küsida, et leida optimaalseim ja sobivaim tehniline lahendus.

Acto Consult’i meeskond mõistab sügavuti nii projekteerimise kui ehitamise köögipoolt ja seetõttu saame olla sulle tõhusaks partneriks, kui vajad asjatundlikku ja tellija huve kaitsvat omanikujärelevalvet.

Võta ühendust!