PROJEKTIJUHTIMINE

Kui sa oled tulevase hoone kavandaja ja omanik, saame sulle pakkuda projektijuhtimise teenust, et sinu visioon paberil ka reaalselt ellu jõuaks. Suhtleme sinu eest vajalike ametkondadega, aitame leida ehitaja, lükkame kogu protsessi käima, teostame järelevalvet ning hoiame kogu aeg vankrit teel ning sihti silme ees.

Projektijuhi erialased oskused ja isikuomadused on ühe hoone valmimise juures määrava tähtsusega. Me töötame IPT ehk integreeritud projektiteostuse mudeli alusel (inglise keeles: IPD ehk integrated project delivery). Selle mudeli oskuslikul kasutamisel on võimalik, et lisaks ehitise tähtaegsele valmimisele ja eelarves püsimisele suudetakse saavutada ehitusperioodi jooksul ka kokkuhoid nii ajas kui rahas ning rakendada innovaatilisi, ehitise väärtust tõstvaid lahendusi.

IPT mudelit kasutades töötavad kõik ehitamisega seotud osapooled ühtse meeskonnana ühise eesmärgi nimel. Nii saavutatakse palju enam kui igaüks „oma rida ajades“. IPT on uuenduslik ja äärmiselt efektiivne projektijuhtimise meetod, mille toimimine eeldab vanadest harjumustest ja tööviisidest loobumist. IPT meetod on ennast tõestanud näiteks Soomes, Austraalias ja USAs California osariigis, kus kõik suuremad projektid teostatakse just seda meetodit kasutades.

Valides ACTO Consult’ist endale projektijuhi oled astunud suure sammu oma soovitud tulemusele lähemale.

Võta ühendust!