ACTO Consult OÜ on 2004. aastast tegutsev inseneri-ja arhitektibüroo, mille põhitegevusaladeks on arhitektuurne projekteerimine ja insenerlik projekteerimine ning omanikujärelevalve teostamine.

Meie põhilised tegevusvaldkonnad on:

• detailplaneeringute koostamine
• arhitektuurne-ja ehituslik projekteerimine
• passiivmajade projekteerimine
• ehituskonstruktsioonide (tarindite) projekteerimine
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (VK) projekteerimine
• kütte- ja ventilatsioonisüsteemide (KV) projekteerimine
• elektri- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine
• ehitismälestiste ja ajaloomälestiste (e. muinsuskaitseliste objektide) uuringud, eritingimuste koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projekteerimine
• professionaalne ehitusjuhi teenus (Tellija esindamine projekteerimisel ja/või ehitamisel)
• omanikujärelevalve teostamine (kohustuslik omanikujärelevalve ehitusel)
• lammutusprojektide koostamine ja lammutuslubade organiseerimine
• riiklikult tunnustatud eksperti (ehitustehnilised ekspertiisid kohtumenetlustesse)
• keevituskoordinaatori teenus
• kütte-, vee- ja kanalisatsiooni välistrasside järelevalve
• energiaauditite koostamine ja energiamärgiste väljastamine

Oleme valmis pakkuma eelpool loetletud teenuseid nii komplekssetena koos projektijuhtimisega (tehakse kõik vajalikud toimingud Tellija eest) kui eraldiseisvalt.

Lisainfo ja tagsiside siit 
 

eLeht disain