Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve - see on kohustuslik ja asjatundlik omaniku (Tellija) huve kaitsev kontroll ehitustegevuse üle, mille tulemusel tagatakse ohutu ja kõrge kvaliteediga ehitis. Omanikujärelevalve insener jälgib süstemaatiliselt tervet ehitusprotsessi, osaleb ehitustegevuse dokumenteerimisel, kaetud tööde ülevaatamisel ja ehituse vastuvõtmisel. Omanikujärelevalve insener kaitseb ehitusprotsessis Tellija huve, seda nii ehituse kvaliteedi kui täiendavate võimalike kulude seisukohast. Tellijal, kui tihtipeale mitte ehitusala asjatundjal, on alati võimalus omanikujärelevalve insenerilt erapooletut nõu ja arvamust küsida ja seega leida endale optimaalseim ja sobivaim tehniline lahendus. Omanikujärelevalve insener on omaniku professionaalseks esiandjaks ja Tellija esmaseks nõuandjaks ehitusplatsil.
 

Vastavalt Ehitusseaduse § 29(2)1) peab ehitise omanik ehitisele enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegija, kelle tegevuse eesmärgiks on tagada:

  • ehitusprojektikohane ehitamine;
  • ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
  • ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.


Omanikujärelevalvet peab tegema ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.


Omanikujärelevalve tegija ülesanded on sätestatud majandus-ja kommunikatsiooniministri 25.01.2011 määruses nr 7 Omanikujärelevalve tegemise kord, lisaks määruses sätestatule pakume kokkuleppel ka igakülgset muud professionaalset tuge (seal hulgas: ehitushangete korraldamine, töömahtude kontroll, akteerimiste kontroll, ehitusprojekti ekspertiis jm) 

Lisainfo ja tagasiside siit 
 

eLeht disain