banner

Ehitise auditVastavalt ehitusseadustikule on ehitise auditi eesmärk tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit. 
Seega on ehitise audit pädeva ehituseriala spetsialisti kinnitus selle kohta, kas ehitis vastab nõuetele või mida tuleks teha, et viia ehitis nõuetega vastavusse. Ehitise auditit võib teha ehitise kui terviku kohta, ehitise osa kohta või vaid mõne süsteemi kohta. Ehitise auditi ülesande ja ulatuse püstitab auditi tellija. 

Valik tehtud töödest

Vaata kõiki projekte
OÜ ACTO Consult | Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn | e-mail: info@acto.ee | tel: 6 644 800; 555 29 590