EHITISE AUDIT

Sa vajad kinnitust, et ehitis on ohutu? Oled taotlemas hoonele kasutusluba ning kõiki vajalikke dokumente ei ole säilinud? Vajad hinnangut mõne ehitise osa või insenersüsteemi kohta? Auditi tellijana püstitad sina auditi ülesande ja määrad selle ulatuse.

Ehitise auditi eesmärk on:

  • tõendada, kas ehitis vastab nõuetele
  • tõendada, kas ehitist on soovitud otstarbel ohutu kasutada
  • anda ehitise kohta mõni muu hinnang

Ehitise audit võib olla kasutuseelne, korraline või erakorraline.

Kui ehitis ei ole turvaline, siis annab auditi läbiviija nõu, kuidas muuta ehitis kasutajatele ohutuks ning viia see nõuetega vastavusse.

Auditi viib läbi pädev ja erapooletu ehituseriala spetsialist. ACTO Consult’i töötajad on auditite läbiviimiseks sobiva kvalifikatsiooniga. Saad usaldada meie pikka kogemuste pagasit ning toetuda meie asjatundlikkusele.

Telli ACTO Consult’ist ehitise audit, et tagada kasutajatele hoone ohutus.

Võta ühendust!