AARE ASBER

AARE ASBER
Tegevjuht / juhatuse liige / partner

e-mail: aare@acto.ee

Telefon: 55529590

Aare on olnud ehitamisega seotud maast madalast, alustades ehitusalaste teadmiste kogumist juba Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Edasi viisloogiline tee Aare inseneriharidust taga nõutama Tallinna Tehnikakõrgkooli, mille kõrvalt alusta ta juba ka praktiseerimist tegevinsenerina. Pärast Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetamist on Aare täiendanud ennast Tallinna Tehnikaülikoolis magistritaseme ainetega ning osalenud loendamatutel täiendõppekoolitustel. Aare on kindla ja praktilise meelega ehitusinsener, kes närib läbi ka keerukamatest insenerülesannetest. Tugevat arengut ja kompetentside lisandumist tõendab ka Aarele omistatud diplomeeritud ehitusinseneri kutse. Aare on ACTO Consult OÜ tegevjuht, kes annab oma insenerliku ja praktilise panuse ka enamikku ettevõtte projektidesse ja töödesse, tema juurde saab minna mistahes erialase küsimusega ja vastus või vihje vastuse leidmiseks leidub tal alati ja kõigile.