Olga Guljanskaja
Arhitekt /ehituskonstruktor

e-mail: olga@acto.ee

Telefon: 5553 5373

Olen lõpetanud rakendusarhitektuuri eriala õppekava Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja töötanud erinevates arhitektuuribüroodes nooremarhitektina kui ka arhitektina. Lisaks olen töötanud ka kohalikus omavalitsuses ehitusspetsialistina ning olen seega süvitsi kursis ehitusvaldkonna probleemidega nii ehituse tellija kui ka järelevalve teostaja vaatest. Mõistes, et hea arhitekt peab tundma süvitsi ka ehitustehnikat, otsustasin lisaks omandada Tallinna Tehnikakõrgkoolis ka ehitusinseneri hariduse. Kooli kõrvalt kogenenumate kolleegide juhendamisel ehitusinsenerina töötades olen osalenud mitmete ehitusprojektide koostamisel, mille läbi olen saanud palju teadmisi ja kogemusi erinevatest lahendustest ja projekteerimise võtetest.
Olen põhjalik, töökas ja tugev reaalainetes, oman suurt uudishimu ja õppimissoovi erinevate insenertehniliste probleemide lahendamisel. Täna olengi suundumas arhitektitöölt pigem ehitusinseneritööle, kuna tunnen, et selles enda jaoks suuremat väljakutsest.