INSENERLIK PROJEKTEERIMINE

Sul on arhitektuurne projekt olemas ning sa vajad selle juurde insenerosade ehitusprojekte? ACTO Consult pakub insenerlikku projekteerimist koos tervikliku projektijuhtimisega.

Insenerlik projekteerimine tähendab arhitekti loodud hoone visiooni tehniliste aspektide lahendamist. Siia alla kuulub näiteks:

  • tarindite ehk ehituskonstruktsioonide projekteerimine
  • hoone energiatõhususe kavandamine
  • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamine
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
  • elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemi kavandamine
  • hoonet ümbritsevate teede ja platside ning nende all olevate võrgurajatiste kavandamine

Sellele võib lisanduda veel palju spetsiifilisi erisüsteeme nagu näiteks suruõhk või erigaasid, eritransport ja palju muud. Tänapäevased tehnosüsteemid on keerulised ning on väga mõistlik, et iga valdkonnaga tegeleb just sellele alale spetsialiseerunud kogemustega insener.

Projekteerimise juhtimine

ACTO Consult mitte pelgalt ei projekteeri hoone erinevaid süsteeme, vaid tegeleb ka projekteerimise juhtimisega. See tähendab, et iga inseneri tegevus sobitatakse teistega ning tähelepanu all on kogu hoone tervikuna. Projekteerimise juhtimine on hädavajalik – see tagab erinevate süsteemide omavahelise koostöö ning kindlustab, et erinevad süsteemid (näiteks küte ja jahutus) ei töötaks teineteisele vastu.

Kuigi insenersüsteemid on tavaliselt hoone kasutaja jaoks osavalt peidetud, moodustavad need vägagi olulise osa ehitise maksumusest ning annavad endast kohe märku, kui miski on korrast ära. Kvaliteetselt ja terviklikult projekteeritud insenersüsteemid võivad pikas perspektiivis palju raha kokku hoida või siis vastupidi – põhjustada hoone kasutusaja jooksul märkimisväärseid kulusid ja ebamugavust.

Vali endale asjatundlik partner, et saaksid olla kindel hoone elutähtsate funktsioonide toimimises. Vaid nii lood hoone, mida on majanduslikult mõistlik ja mõnus kasutada veel pikki aastakümneid.

Võta ühendust!