ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE

Soovid kavandada hoonet ja vajad arhitektuurset projekti?

Arhitekti ülesanne on ära lahendada hoone tellija funktsionaalsed ja tehnoloogilised vajadused nagu näiteks:

  • hoone atraktiivsus ja hea ligipääsetavus
  • funktsionaalne ja loogiline ruumiprogramm
  • tootmise ja transpordi logistika
  • teeninduspinna atraktiivne ja kutsuv olemus linnapildis
  • esmased energiatõhususe printsiibid, sobilik paiknemine krundil ja ilmakaarte suhtes

Mida täpsemalt sina tellijana oskad oma soove ja vajadusi kirjeldada, seda parem! Meie roll on küsida sinult õiged küsimusi, et puurida end sinu tegelike vajaduste tuumani. Vaid nii sünnivad tõeliselt toimivad arhitektuursed lahendused.

Arhitekt annab hoonele esteetilise vormi ning loob inseneridele eeldused hoone energiatõhusalt ja säästlikult üles ehitada ning tehnosüsteemidega varustada. Arhitektuurne projekt annab aluse kogu järgnevale inseneritööle.

Kuigi arhitektuurse projekteerimise esmased etapid (ehitusprojekti eskiis) võivad tunduda klotsidega mängimisena, tuleb seda võtta täie tõsidusega. Just siin luuakse väärtus aastakümneteks. Selles etapis tehtud viga on hiljem äärmiselt kulukas parandada. Süstemaatiline viga võib kanduda ka hoone kasutusaega ning olla tüliks ja kuluks aastakümneid. Meie eesmärk on luua väärtust juba ehitusprojekti eskiisi etapis ning vältida kiirustamisest ja infopuudusest tulenevaid vigu, mis võivad ehitist perspektiivis kahjustada.

Pakume sulle head koostööd pädeva ja paindliku arhitektiga, kes tunneb ka konstruktsioonide ning hoone eriosade eripära, kuid kellel on alati võimalus juba eos konsulteerida asjakohaste pädevate inseneridega. Ehitise kavandamise algusetapid nagu lähteülesanne, eskiis ja eelprojekt määravad suuresti ära kogu ehitise saatuse järgmiste aastakümnete jooksul. Selles etapis kiirustamine või kokkuhoidmine maksab ennast valusalt kätte pikki aastakümneid. Lähtume sinu soovidest ja vajadustest ning lisame sellele professionaalsust ja kogemust – selline kooslus tagab parima tulemuse pikkadeks aastateks.

Võta ühendust!